Цени

ТАРИФА
за цените на образно-диагностичните изследвания, извършвани от
„СМДЛ – I – Исперих-клон Варна“ ЕООД
за пациенти без направление
от семеен лекар или друг специалист

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА (ЛВ.)
06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 7
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 20
06.03 Рентгенография на лицеви кости 20
06.04 Рентгенография на околоносни кухини 20
06.05 Специални центражи на черепа 20
06.06 Рентгенография на стернум 20
06.07 Рентгенография на ребра 20
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб 20
06.09 Рентгенография на крайници 20
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 20
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 20
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 20
06.13 Рентгенография на тазобедрена става 20
06.14 Рентгенография на бедрена кост 20
06.15 Рентгенография на колянна става 20
06.16 Рентгенография на подбедрица 20
06.17 Рентгенография на глезенна става 20
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 20
06.19 Рентгенография на клавикула 20
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20
06.21 Рентгенография на скапула 20
06.22 Рентгенография на раменна става в две проекции 20
06.23 Рентгенография на хумерус 20
06.24 Рентгенография лакетна става 20
06.25 Рентгенография на антебрахиум 20
06.26 Рентгенография на гривнена става 20
06.27 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) 20
06.28 Рентгенография на череп 20
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 20
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 25
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум ( с каша на пациента) 25
06.32 Обзорна рентгенография на корем 25
06.33 Рентгенография на таз 25
06.34 Ултразвуково изследване на коремни органи 40
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод (с каша на пациента) 40
06.37 Рентгеново изследване на стомах (с каша на пациента) 40
06.37 Рентгеново изследване на тънки черва (с каша на пациента) 40
06.39 Иригография (с две каши на пациента) 60
10.60 Венозна урография – екскреторна (с контрастно вещество на пациента) 60
10.03 Мамография 35
чужденци /малка снимка-голяма снимка/ 30-40
Заверка на медицинско свидетелство (без снимка) 10
Заверка на медицинско свидетелство (със снимка) 20