Цени

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

в „Кабинет за остеоденситометрии” в град Варна на адрес:
гр.Варна, ул .”Н.Вапцаров”№2, „ДКЦ-Чайка” ЕООД.

I. Базови изследвания
1. Изследване на костна плътност на един обект 50 лв.
2. Изследване на костна плътност на два обекта 60 лв.
3. Изследване на латерален гръбнак 80 лв.
4. Изследване на цяло тяло 80 лв.
II. Скринингово изследване на костна плътност и услуги
5. Една област – Тазобедрена шийка или Л-прешлени
* В рамките на една седмица пациентите имат право да напарвят допълнително изследване на още една област или цяло тяло като доплатят само разликата над стойността на скрининговото изследване
30 лв.
6. Повторна разпечатка на извършено изследване
* Разпечатката се предава със заверка от лекар
5 лв.
III. Отстъпки
7. Изследване по програма ”Лоялни пациенти“
* Всяко базово изследване след първото
20 % отстъпка
8. Изследване на медицински работници
* Отстъпката се изчислява от цената на избрано базово изследване.
** Към амбулаторния журнал се прилага копие от дипломата на изследваното лице
50% отстъпка
9. Групови профилактични прегледи
* Отстъпката се изчислява от цената на избрано базово изследване за групи над 20 души
50% отстъпка

.

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА (ЛВ.) 06.22 Рентгенография на раменна става в две проекции 20
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 7 06.23 Рентгенография на хумерус 20
Рентгенография на челюстите в специални проекции 20 06.24 Рентгенография лакетна става 20
Рентгенография на лицеви кости 20 06.25 Рентгенография на антебрахиум 20
Рентгенография на околоносни кухини 15 06.26 Рентгенография на гривнена става 20
Специални центражи на черепа 20 06.27 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) 20
Рентгенография на стернум 20 06.28 Рентгенография на череп 20
Рентгенография на ребра 20 06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 20
Рентгеноскопия на бял дроб 20 06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 20
Рентгенография на крайници 20 06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум ( с каша на пациента) 20
Рентгенография на длан и пръсти 15 06.32 Обзорна рентгенография на корем 20
Рентгенография на стерноклавикуларна става 20 06.33 Рентгенография на таз 20
Рентгенография на сакроилиачна става 20 06.34 Ултразвуково изследване на коремни органи 20
Рентгенография на тазобедрена става 20 06.37 Рентгеново изследване на хранопровод (с каша на пациента) 25
Рентгенография на бедрена кост 20 06.37 Рентгеново изследване на стомах (с каша на пациента) 30
Рентгенография на колянна става 20 06.37 Рентгеново изследване на тънки черва (с каша на пациента) 30
Рентгенография на подбедрица 20 06.39 Иригография (с две каши на пациента) 40
Рентгенография на глезенна става 20 10.60 Венозна урография – екскреторна (с контрастно вещество на пациента) 50
Рентгенография на стъпало и пръсти 20 10.03 МАМОГРАФИЯ 35
Рентгенография на клавикула 20 21.42 ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА 35
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20 21,43 Заверка на медицинско свидетелство (без снимка) 10
Рентгенография на скапула 20 21,44 Заверка на медицинско свидетелство (със снимка) 20