СМДЛ-Декса

 • Най-модерната апаратура за измерване на костна плътност във Варна
 • Най-бързата диагностика в Североизточна България
 • Най-ниска степен на облъчване
 • Единственият апарат в региона за изследване на пациенти с изкуствени стави
 • Оборудване на европейски производител
 • Изключително ясни и контрастни изображения
 • Възможност за измерване индекса на телесната маса (боди мас индекс)
 • Функция за прогнозиране на риска от фрактури
 • Онлайн консилиуми в реално време със специалисти от България и чужбина
 • Електронна картотека на изледванията и проследяване през годините
 • Преференции за лоялни пациенти