СМДЛ-Младост

Отделението разполага с кабинети за:
– конвенционална рентгенова диагностика
мамография
– ехография
– ортопантомография
– зъбни снимки

На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.
Сключен договор с РЗОК !!!

Конвенционален рентген: Апаратите дават възможност за адекватна диагноза в пулмологията, гастоентеорологията, травматологията, спешната хирургия и не на последно място урология, неонатология, ушно-носно гърлените болести.
В Отделението по Образна диагностика се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт.

Мамографски кабинет: В кабинетите се извършват изследвания на млечната жлеза /мамографии/, необходими за диагностициране и адекватно лечение при всички заболявания на млечните жлези.

Ехаграфски кабинет: Апарата е от ново поколение с възможност за изследване на дълбоки и повърхностни органи. В кабинетите се извършват изследвания на коремни органи;органи в малък таз /пикочен мехур , простата , матка , яйчници; повърхностни структури – щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум.